Loading Events

Vă invităm la CURS!

Dezvoltarea abilităților de detectare a comportamentului simulat.
Tehnici de comunicare nonverbală și paraverbală.

Îmbunătățirea procesului decizional al managerilor prin dezvoltarea abilităților de relaționare și de detectare a comportamentului simulat.

Una din provocările majore, frecvent întâlnite de către manageri în activitatea curentă, este reprezentată de către comportamentul simulat al persoanelor cu care intră în contact. Conduita sau comportamentul simulat reprezintă o încercare de a ascunde sau falsifica sensul unei realităţi. Persoana în cauză dă intenţionat un răspuns verbal diferit de cel pe care îl gândeşte, exteriorizând sau mascând cu o anumită expresie, o apreciere, atitudine sau un sentiment autentic încercat.

Scopul acestui seminar de două zile este să pregătească participanţii astfel încât să poată interacţiona eficient şi să poată evalua credibilitatea informaţiilor primite de la interlocutori, mai ales in cazul situaţiilor cu miză ridicată. Pe parcursul celor două zile, cursanţii vor dobândi cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru a putea evalua limbajul verbal și non-verbal al persoanelor cu care intra în contact. Astfel, vor putea recunoaşte comportamentul simulat folosind tehnici bazate pe cercetări ştiinţifice de ultimă oră şi pe experienţa de teren/practică a lectorilor.

OBIECTIVE:

 • să îşi  dezvolte capacitatea de a detecta congruenţa  limbajului verbal cu cel nonverbal;

 • să conştientizeze şi să îşi corecteze limbajul nonverbal și paraverbal propriu;

 • să îşi îmbunătăţească capacitatea de relaţionare prin iniţierea in recunoaşterea microexpresiilor faciale şi limbajului nonverbal la nivelul corpului;

 • să înţeleagă cum funcţionează emoţiile;

 • să își dezvolte capacitatea de monitorizare a propriilor reacții în fața unor stimuli externi;

 • să utilizeze aptitudinile dobândite pentru a evalua veridicitatea si credibilitatea interlocutorilor.

Formular de înregistrare!

Acest program se adresează în general tuturor acelora care doresc să își dezvolte abilitățile specifice Inteligenței Emoționale și în particular persoanelor cu funcţii de conducere/competenţe manageriale, angajaţii  implicaţi în departamentele antifraudă, angajaţi care prin natura poziţiei în cadrul organizaţiei intră în contact/discuţii/negocieri cu clientul intern sau extern, în scopul obţinerii unor informaţii importante în procesul decizional.

Concret,  din punct de vedere profesional, programul este conceput pentru următoarelor domenii de activitate: Banking, Companii de asigurări, Consultanţi Financiari, Call Center; FMCG; Armată, Poliție, Procuratură  și Unitățile speciale de recrutare; Consultanţi politici; Mediatori; Echipe de negociatori; Case de avocatură; Gărzi și firme private de securitate; Agențiile de recrutare.

CONŢINUT

Scopul acestui seminar de două zile este să pregătească participanţii astfel încât să poată interacţiona eficient şi să poatăevalua credibilitatea informaţiilor primite de la interlocutori, mai ales in cazul situaţiilor cu miză ridicată. Pe parcursul celor două zile, cursanţii vor dobândi cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru a putea evalua limbajul verbal și non-verbal al persoanelor cu care intra în contact. Astfel, vor putea recunoaşte comportamentul simulat folosind tehnici bazate pe cercetări ştiinţifice de ultimă oră şi pe experienţa de teren/practică a lectorilor.

Conţinutul cursului şi prezentările lectorilor sunt orientate pentru a furniza metodologii pragmatice utilizate în detectarea comportamentului simulat, pentru a uşura integrarea acestora în practica de zi cu zi.

TEMATICI:

 • Ziua 1

 • Testare iniţială a capacităţii de detectare a comportamentului simulat al participanţilor;

 • Introducere în “filosofia” programului;

 • Adevărul despre minciuni. De ce minţim;

 • Cei şase paşi în detectarea comportamentului simulat;

 • Conştientizarea şi controlul propriilor reacţii;

 • Jocuri de rol / “Role play”.

 • Analiza secvenţelor filmate din cadrul role-play-ului.

 • Ziua 2

 • Testarea teoretică si practică a informaţiilor din ziua precedentă;

 • Expresiile microfaciale şi interpretarea lor;

 • Congruenţa limbajului verbal şi nonverbal;

 • Situaţii de alertă în cazul interacţiunilor comune;

 • Stilul de comunicare, timbrul vocal şi conţinutul comunicării;

 • Strategia de detectare a eventualelor vulnerabilităţi din departament. Studiu de caz practic;

 • Role-play. Analiza secvenţelor filmate din cadrul role-play-ului;

 • Testare finală. Teorie şi exerciţiu practic;

 • Exercițiu Bonus!

Ca follow-up al acestui seminar se pot dezvolta programe dedicate de testare şi îmbunătăţire a  abilităţilor dobândite, prin “real life scenarios”, acţiuni concentrate de “muncă de teren”. În aceste acţiuni participanţii vor fi puşi în situaţii reale, supravegheaţi de către experţii noştrii, având astfel posibilitatea de a experimenta real, eficacitatea tehnicilor prezentate la curs.

Suplimentar, fiecare participant la training va primi GRATUIT Fișă de analiză comportamentală, care îi va permite să își orienteze și să își calibreze activitatea profesională ulterioră. Această Fișă va cuprinde o radiografie amănunțită a activității și a acumulărilor sale pe parcursul celor două zile de pregătire și va fi structurată pe aspecte legate de nivelul său de cunoștințe teoretice și abilități practice, pe următoarele paliere:

 • Tehnici de relaționare
 • Comportament nonverbal
 • Comportament paraverbal
 • Tehnici de detectare a comportamentului simulat

Formular de înregistrare!

LECTORI

Paul Herinean a activat în perioada 2010 – 2015 ca Ofiţer Instructor Specialist, coordonator lucrări științifice în specializarea Humint, Tehnici de relaționare și Tehnici de detectare a comportamentului simulat în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii ”Mihai Viteazul” (ANI) – S.R.I.  şi este Trainer certificat în Detectarea Comportamentului Simulat.

În perioada 2000 – 2009 a activat ca Ofiţer Operativ în cadrul Serviciului Român de Informaţii. În perioada 2009 – 2010 a activat ca Ofițer Specialist în cadrul Departamentului de recrutare personal în cadrul ANI. În perioada 2012-2014 a coordonat un proiect de cercetare științifică desfășurat sub egida S.R.I. și a Institutului Național de Studii în Intelligence, ce a vizat conceptualizarea și operaționalizarea unor instrumente practice de dezvoltare a abilităților și competențelor de detectare a comportamentului simulat în zona de Intelligence – Humint. Începând cu 2012 oferă consultanţă companiilor multinaţionale din România, în aria sa de expertiză.

Raoul Radu este psiholog clinician şi terapeut cu competenţe în analiza comportamentală, psihodiagnoză psihiatrică şi psihoterapie transpersonală – respiraţie pneuma, atestat atât naţional de către COPSI cât şi internaţional de către Inkarri Cultural Association.

În perioada 2010-2015 a dezvoltat o formă de psihoterapie multisistemică, care a fost amplu testată şi ulterior validată ştiinţific. A prezentat şi comunicat în cadrul mai multor conferinţe internaţionale de psihologie pe teme de psihologie culturală, farmacologie, chimie şi neurologie, existenţialism şi transpersonal publicând numeroase articole ştiinţifice pentru jurnale ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi este certificat internaţional în tehnici terapeutice japoneze.
Actualmente lucrează în analiză comportamentală live şi analiză AVI şi este certificat de IceU Training Group ca trainer în detectarea comportamentului simulat.

Formular de înregistrare!

Detalii de plată:

În situația în care agreați varianta de colaborare propusă, vă rugăm să efectuați plata integral, cu cel puțin 2 zile înainte de începerea cursului, în contul IceU Training Group SRL (pe ordinul de plată va rugăm să specificați numele cursanților și titlul cursului).

IceU Training Group SRL

Numar Registrul Comerțului: J23/2163/2016

Cod Unic de Înregistrare: RO11802387

Adresa: Polonă 11c, Otopeni, Romania

Banca: Alpha Bank Romania

IBAN: RO82BUCU1152235335568RON